“Araba Sevdası” Romanının Arabalarla İlgili Olduğunu Sanmak

Biri şu kitap okuma özürlülere anlatsa…  Aslında Araba Sevdası‘nın araba sevmek ile hiçbir ilgisi olmadığını söylese.. Romanda erkek, kızı ilk olarak arabada görüyor ve ona aşık oluyor. Tüm mesele bu dese… Aslında Recaizade Mahmut Ekrem’in ya da Bihruz’un özel bir araba merakı ya da sevgisi olmadığını, kitabın da bununla ilgili olmadığını anlatsa biri ne güzel…

Süryaniler

Ben Türkçe bilmiyordum. Sabahları hoca içeri girerken “Türküm doğruyum çalışkanım” diyordu “ya elhamdulillah” diyordi bilmiyorum ne ben bunlari itiraz ettim yapmadım. Ben dedim ben Hristiyan’ım. Valla Hristiyanlıkta da anladığım bir bok yoğtu yani. Fakat Hristiyan’ım dedim yapmadım, Diğer köylerde bütün Süryani çocuğları söylüyor ben söylemedim. İnat oldu, hoca beni çoğ dövdi ondan sonra bağtım olmuyor…

Ruh-Beden İlişkisi

Çok ağır ve felsefik bir konu ruh ve beden ilişkisi. Dünyanın önde gelen filozofları, düşünürleri bu konuya kafa yorup çeşitli fikirler ortaya atmışlar, ama hiç bir zaman doyurucu bir cevap verilememiş bu soruya. Bunun iki nedeni olabilir: 1-İnsan ruhu da bedeni de kişiden kişiye farklılık gösterir. Bu yüzden herkesi tatmin edecek bir cevabın olmaması gayet…

Battalname’den Bir Alıntı

“Seyyid aşağı indi, rahibi İslam’a davet etti, rahip kabul etmedi. Bunun üzerine Seyyid rahibin başını kesti…” Kaynak: Yorgos Dedes, (Edit: Şinasi Tekin, Gönül A. Tekin), Battalname, s.514

Yabancı Dildeki Eserlerin Türkçe’ye Çevrilememesi Sorunu

Yabancı dildeki metinler ve kitaplar Türkçe’ye çevrilemiyor derken, çeviri girişimi yok anlamında söylemiyorum. Çeviriler haddinden fazla bir şekilde “piyasada istiflenip” duruyor. Sorun da tam olarak bundan kaynaklanıyor, yapılan çevirilerin çoğunda amaç eserin içeriğini değil, şeklini Türkçe’ye çevirmek. Sonuç olarak ortaya Türkçe kelimelerin üst üste bindirildiği piyasaya sunmaya hazır mallar çıkıyor. Bu tür çevirilerde, metnin ne…

The Ideal Time for Shopping (Food)

Is it possible to talk about an ideal time for shopping? Yes, it is. We can talk about different times; it can be winter if you think of t-shirts, it can be summer if it is a coat or jacket to buy, it can be early morning, afternoon or midnight depending on what and where…

The Negro and Psychopathology-Frantz Fanon

Frantz Fanon first deals with the relation between family and society. Family is the structure that shape society. Then he gives the example of the Europe. “In Europe there are close connections between the structure of the family and of the nation. As the child emerges from the shadow of his parents, he finds himself…

The Oedipus Complex

“Oedipus is the son of Laius who is the King of Thebes, and of Jocasta. Laius had been warned by an oracle that his still unborn child would be his murderer. Therefore, Oedipus was exposed as an infant, but he was rescued, and grew up as a prince in an alien court.  After he grew…

The Material and Sources of Dreams- Sigmund Freud

These are my notes I prepared for myself during my studies. I just tried to summarize and make it easier to understand. The parts cited directly from the text are italicized and remarked with quotation mark. From The Interpretation of Dreams¹ Chapter V. The Material and Sources of Dreams “The chief part in the mental…

Human Beings as Aliens to Humanness

Breathing; isn’t it interesting? What about sleeping? What could be more amazing than these two is breathing while sleeping. Did we talk about heartbeat?