Şiir ve Şair Üzerine Düşünceler (*)

Şiir üzerine düşündüğümüzde; üç grup insan görürüz ki bunlar şiirden anlamazlar. Bunlardan ilki; okumuş, eğitim görmüş katipler olup şiiri yanlış kopya ederler. İkinci gruba ait kişiler ise şiir okuduğunda şiir mi düz yazı mı okuduğu anlaşılmayan güruhtur. Bunlar şiiri yanlış ve kötü okuyarak en güzel şiirleri berbat ederler. Üçüncü gruptakiler kendilerini şair sanan, ölçüsüz kişilikleri…