Mutluluk… Happiness…

“Güzel bakan güzel görür,  Güzel gören güzel düşünür,  Güzel düşünen hayattan lezzet alır.”  By Mevlana Celaleddin-i Rûmî Translation “If you look in a beautiful way you will see beauty, If you see beauty you will think in a good manner, If you think in a good manner you will enjoy your life.” Trans. By Xeredin…

The Power of The Nature

Now I am in a paradise; my soul flies upon the butterflies, my body is a part of the grass.

Let Me Read Myself

Let me write myself! Let me draw my own picture!
I am neither a pure elf nor a divine power.
But you, I do not know who you are. You, let me!

The Feeling

We possess too many things in life Yet there is still a feeling as knife Stucked to our hearts making us unsafe ’cause there still remains asking afterlife

Heart Beat

Dokunmak için O hayatta mı olmalı? Arada toprak varken kalb kalbe dokunamaz mı? Kokusunu almak için saçlarına mı dokunmalı? Hayaline dalarken o ak saçların kokusu alınamaz mı? Şefkatini görmek için kucağında mı oturmalı? Başını koyarken mezar taşına o şefkat her yanını sarmaz mı? Beraber olmak için bedende can mı olmalı? Can bedenden çıkmışken ruhlar beraber…

a Verse by Nedim

Meyhâne taşradan mukassî görünür amma Bir başka lezzet bir başka letâfet var içinde.

a Verse by Axmedé Xanî

  Original form (in Kurdish): “Rezîl û ser xwesim wellahî waiz. Li min zayî‘ meke wan we’z û pendan.” Turkish translation: “Ey vaiz! Vallahi rezil ve sarhoşum. O vaaz ve öğütleri benim üzerimde zayi etme.”

A Poem by Victor HUGO

Ağlamak için gözden yaş mı akmalı? Dudaklar gülerken, insan ağlayamaz mı? Sevmek için güzele mi bakmalı? Çirkin bir tende güzel bir ruh, kalbi bağlayamaz mı? Hasret; özlenenden uzak mı kalmaktır? Özlenen yakındayken hicran duyulamaz mı? Hırsızlık; para, mal mı çalmaktır sadece? Saadet çalmak, hırsızlık olamaz mı? Solması için gülü dalından mı koparmak gerek? Pembe bir…

Fuzûlî’nin Üç Gazeli Üzerine Edisyon Kritik Çalışması – A Critical Edition of Fuzûlî’s Poems

                Bu çalışmada Fuzûlî’ye ait üç gazelin edisyon kritiği yapılmıştır. Fuzûlî Divanı’nın dört farklı nüshasından seçilen bu üç şiir rastgele seçilmemiş, nüshalar arasında yapılan karşılaştırmalar sonucunda daha çok farklılık gösteren şiirler tercih edilmiştir. Bu çalışmada esas alınan nüshalar şunlardır:                                            Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Koleksiyon Adı Eserin Numarası…

A Verse From Bâkî

    “Gül-i ter sonra gelür gülşene evvel has u hâr” In English: “First come branch and prickles, later fresh rose, to the rosery.” This verse shortly can be paraphrased as “nothing can be reached without bother and trouble.” So we can rewrite the verse as: “First come bother and troubles, later peace and comfort,…

a Verse from Bâki

Meyden safâ-yı batın-ı hûmdur garaz heman Erbâb-ı zahir anlayamazlar murâdumuz    We mean just the pleasure inside the wine’s cruse Connoisseurs of the surface can’t grasp our purpose   In this verse, Bâki, the great Ottoman poet of the 16. century, deals with sufi literature (mysticism).