Prometheus

Prometheus hakkında farklı kaynaklarda farklı bilgiler ve farklı ayrıntılar bulunuyor. Birkaç kaynaktan derlenerek hazırlanmıştır.  Prometheus, ölümlü olmasına rağmen Tanrılara başkaldırmış bir kahramandır. Daha çok, insanlara ateşi hediye etmesi yönüyle ele alınır. Ancak otoriteye başkaldırması ve mevcut düzeni değiştirmesi yönüyle de önemli bir mitik kahramandır. Prometheus, Titan Iapetos ile Okeanos’un kızlarından Asia ya da Kylmene’nin oğlu, Zeus’un…

Mythology and Religion(s). So What!?

Is mythology something that comes from the religious facts? If it is. How? Are there examples? Or… Is what we call religion(s) nothing more than a systematic and highly explanatory mythological teaching? If it is. Then what is the mythology? What is myth? Is mythology, as a general term and discipline, reflects the reality or…